Något för de flesta

Bloggen om vardag och nöje

Sida 2 av 3

Pengarna tillbaka om du förlorar

Pengarna tillbaka om du förlorar

– Inte en chans att Donald Trump vinner valet!

– Ska vi slå vad?

– Jag brukar inte slå vad.

– Vi säger så här. Vi sätter en hundralapp var. Om du vinner, får du hela hundralappen, om jag vinner så får du tillbaka hälften av vad du satsat…

Det låter som en ganska bra deal, va? I takt med att spelmarknaden växer och fler och fler bolag erbjuder fler och fler typer av spel, måste bolagen även tänka nytt för att attrahera nya och behålla existerande kunder. En populär trend just nu är erbjudandet om så kallad cashback.

Minimera risken

Att spela helt utan risk att förlora, men med chans att vinna, låter nästan för bra för att vara sant. Men genom att forska lite innan man väljer vilket casino som passar en bäst, kan du som spelare dra nytta av bolagens kapprustning för att attrahera nya kunder. Du kan spela för bonuspengar bolagen delar ut i samband med nyregistrering på deras konton. Du kan utnyttja spå kallade top-up bonusar eller så kan du välja de nya cashbackspelen.

Om du väljer att utnyttja ett cashbackerbjudande, kan du spela för riktiga pengar, med chans till riktiga vinster, men samtidigt minimera risken för förlust. Genom cashback casino, erbjuds kunden möjligheten att få pengar tillbaka vid förlorat spel. Bonusens procentsats kan variera men det i grund och botten innebär systemet att vid förlorat vad, kan spelaren få en viss procent av det spelade kapitalet tillbaka.

Håll koll på vad som gäller

Det finns bl.a. tidsbegränsade erbjudanden med cashback-bonusar som aktiveras vid ett förlorat vad. Den här typen av bonusar är ganska vanliga och vi räknar med att de blir ännu mer vanliga i framtiden. Med ett erbjudande om cashback på förluster får du en återbetalning av eventuella förluster du drar på dig när du spelar på utvalda spel under en mer begränsad tid.

Ibland kan det krävas att man bestämmer sig för att utnyttja cashback innan man lägger sitt spel. Det är därför viktigt att du som spelare håller koll på vilka regler som gäller på just det casino du spelar på.

Fakta och tips om hemlarm

Fakta och tips om hemlarm

Att larma sitt hus är väldigt vanligt idag. Alla vill leva säkert och skydda sina ägodelar. Att hitta ett hemlarm i ett hus idag är något som händer ofta och allt fler väljer att installera ett hemlarm i sitt hem. I den här texten berättar vi om lite fakta och tips om hemlarm och för dig som ska köpa och installera ett hemlarm.

Hjälper hemlarm

Bostadsinbrotten har ökat kontinuerligt sedan 2006, även om det skedde en liten minskning under förra året. Fler inbrott har också inneburit fler sålda hemlarm för larmbolagen. Huruvida larmen verkligen skrämmer bort tjuven är dock omtvistat. Branschen själva hävdar att olarmade hus löper tre gånger så stor risk som larmade att få inbrott. Någon officiell rapport på detta finns däremot inte. Men de flesta ser ändå positivt på hemlarm. De fyller en avskräckande funktion.

Hemlarmet i sig hindrar dock ingen att ta sig in i huset. Om det är det man vill uppnå är det mycket viktigare med det mekaniska skyddet som lås på dörrar och fönster liksom grannsamverkan. Studier har visat att grannsamverkan minskar risken för inbrott med hela 25 procent.

Larma ditt hem efter behov med hemlarm

Samtidigt finns det många andra bra funktioner kopplade till dagens hemlarm. Varningssystem för brand och vattenläckor kan till exempel vara extra användbart om du är bortrest eller om det handlar om ett fritidshus du inte besöker så ofta. Men smakar det så kostar det. För ett fullserviceskydd med uppkopplad larmcentral får du betala med flera tusen kronor i installationskostnad plus några hundra kronor i månadsavgift.  Det går att komma ned i pris genom att skaffa ett hemlarm utan direktuppkoppling till en larmcentral. Då går larmet i stället till din mobil och du får själv ringa efter väktare. Man kan ifrågasätta värdet på att ha väktare som åker ut eftersom de sällan hinner avbryta ett pågående inbrott. Däremot kan larmcentralen ha lättare att avgöra om det är falsklarm eller agera på eventuell brand eller vattenläckage. Man ska se över sina behov noggrant innan man bestämmer sig för vilken nivå man ska lägga sig på och vilken typ av hemlarm man ska välja. Bor man i ett tätbefolkat villaområde med grannsamverkan kanske man inte behöver ett uppkopplat hemlarm. Då kan det bästa alternativet vara ett hemlarm med enbart starka sirener. Men andra kanske behöver ett uppkopplat hemlarm för att verkligen göra sitt hem säkert.

Anordna produktiv konferens på Lidingö

Anordna produktiv konferens på Lidingö

En vanlig anledning till att företag väljer att arrangera en konferens är att man vill förlägga ett professionellt möte till en annan plats. Konferenslokaler lämpar sig utmärkt för detta syfte och det finns flera olika lokaler som lämpar sig väl för er konferens på Lidingö. Här får du några tips som kan bidra till en ökad produktivitet under konferensen.

Ha agendan klar före er konferens på Lidingö

Alltför ofta känns möten oproduktiva och röriga. De företag som har denna typ av möten är sällan framgångsrika eftersom det är på mötena som de viktiga besluten fattas. Om mötesdeltagarna inte känner till de viktiga ämnen och beslut som ska diskuteras, kommer ingen kunna fokusera och vara produktiv.

Därför är det viktigt att ni har en dokumenterad agenda klar före mötet. Av agendan bör det framgå vad som ska diskuteras, vilka personer som ska delta och var mötet ska äga rum. Se till att skicka ut agendan till deltagarna minst en dag i förväg. På så sätt ger du deltagarna möjligheten att förbereda sig för mötet, samtidigt som du tydligt förmedlar vad som förväntas av dem.

Boka en lämplig lokal för mötet

En viktig förutsättning för ett produktivt möte är att mötet äger rum i en lämplig lokal. Om vissa deltagare har lätt för att bli distraherade och lite för sociala bör ni till exempel undvika att boka ett mötesrum med glasvägg, eller ett rum med många fönster. Om en deltagare lätt bli ofokuserad kan det störa hela mötet. Du bör därför boka en konferenslokal som har rätt läge, rätt storlek och som dessutom har den teknik ni behöver för att genomföra en produktiv konferens på Lidingö.

Säkerställ att endast deltagare som tillför något deltar i mötet

När du tar fram en agenda för mötet är det viktigt att du tar hänsyn till vilka deltagare som ska vara närvarande. De personer du bjuder in till mötet bör vara de som kan ge värdefull input, hjälpa till att fatta beslut och driva mötet framåt. Medarbetare som bara är nyfikna på vad som diskuteras tillför inte någonting och bör därför inte närvara.

Cykelskor för alla behov

Cykelskor för alla behov

Även om det är fullt möjligt att cykla iklädd ett par sneakers, kommer du få en helt annan koppling till din cykel genom att använda skor som är särskilt framtagna för cykling. Cykelskor är både lättare och ökar din prestanda, samtidigt som de även är rejälare och styvare än dina vanliga gympadojor. Bättre ventilation och en mekanism som fäster skon till din cykels pedaler är två andra exempel på egenskaper som ett par cykelskor ger dig.

Alla skor för cykling fäster dig som cyklist vid pedalerna på olika sätt, men beroende på vilken typ av cykling dina skor är framtagna för varierar deras egenskaper. Även om det går att använda exempelvis ett par cykelskor som är framtagna för mountainbikecykling på en racercykel, kommer din prestanda, komfort och skornas funktion öka genom att välja rätt skor för jobbet.

Cykelskor för racercyklister och vardagscyklister

Du som är racercyklist behöver skor som lägger en stor vikt på en styv sula, en låg vikt och en bra koppling mellan skon och pedalen. Hur pass bra skon hålls på plats på pedalen är betydligt viktigare när du ska köpa cykelskor som racercyklist än vad fallet är med skor för mountainbikecykling, där cyklisten kan behöva lossa skorna från pedalerna med jämna mellanrum. Racercyklister går sällan omkring i sina cykelskor så dessa skor har en annan mekanism och även lite gummi eller mönstring på hälen för att ge extra bra grip. Racerskor har dessutom en väldigt låg vikt, bra ventilation och ett brett urval av mekanismer för att stänga skon. De har även vissa aerodynamiska fördelar jämfört med andra cykelskor.

Cykelskor för vardagscykling har mer mönstring och en kraftigare yttersula. Anledningen till detta är att många användare av dessa skor gillar att gå omkring med dem i större utsträckning. Sulan har en ökad flexibilitet, vilken bidrar till att göra det enklare att promenera i skon. Dessa cykelskor har ofta ett utseende som påminner om en helt vanlig promenadsko. Det gör att det inte ser lika uppseendeväckande ut om du skulle gå omkring i dessa skor utan din cykel, jämfört med om du istället hade burit ett par racerskor.

Premiepension viktig för nya sparare

Premiepension viktig för nya sparare

Antalet nya pensionssparare i PPM-systemet 2016, det vill säga de sparare som hade 2015 som inträdesår, var 198 706 stycken. Året dessförinnan uppgick antalet till 183 295. Av de knappt 200 000 nya pensionsspararna var 106 754 män och 91 952 kvinnor. Den yngsta av tillkomna spararna var född under 2015 och den äldsta nya spararen föddes 1938.

Premiepensionen blir allt viktigare för nya sparare, då den beräknas komma att utgöra en allt större del av framtida generationers totala pension. Det är därför viktigt att försöka maximera avkastningen, vilket är någonting som många sparare anlita externa aktörer för. Fondbolaget Advisor är ett av de bolag som tillhandahåller PPM-förvaltning. Genom att lämna över ansvaret för förvaltningen av ditt PPM-kontot till Advisor får du goda möjligheter till en bra avkastning på ditt PPM-kapital.

Statistik över nya PPM-sparare

De personer som är födda 1938 är de äldsta som har möjlighet till ett intjänande till premiepensionen. Pensionsrätterna för de nya pensionsspararna var 2016 i genomsnitt 1 840 kronor. De manliga spararna hade generellt sett högre pensionsrätter än de kvinnliga. Av de 91 952 kvinnor som tillkom i PPM-systemet var den genomsnittliga åldern 25 år och den genomsnittliga pensionsrätten 1 595 kronor. Motsvarande siffror för de 106 754 männen var 27 år och 2 052 kronor. Den högre medelåldern på de manliga spararna kan vara en förklaring till den högre genomsnittliga pensionsrätten.

Även om antalet manliga pensionssparare är större än antalet kvinnliga sparare, även bland de nya spararna, är andelen kvinnor störst i den yngsta åldersgruppen (upp till 19 år). Av de 38 870 pensionssparare som var 0-19 år var hela 55 procent kvinnor och endast 45 procent män. Den genomsnittliga pensionsrätten i denna ålderskategori var 843 kronor för kvinnorna och 854 kronor för männen.

Den enda åldersgrupp där kvinnornas genomsnittliga pensionsrätt var större än männens, var kategorin nya pensionssparare över 75 års ålder. Av dessa 44 personer var 41 procent kvinnor och 59 procent män. Den genomsnittliga pensionsåldern för dessa kvinnor var 2 418 kronor och för männen 2 069 kronor. Förklaringen till denna skillnad kan vara det låga urvalet på blott 44 personer (18 kvinnor och 26 män).

Kvällscykling kräver cykelbelysning

Kvällscykling kräver cykelbelysning

Även om du bara använder din cykel för att pendla till jobbet kan du ibland behöver cykla i mörker. Du kanske har cyklat hem från jobbet på kvällen och tyckt att det inte var någon vidare trevlig upplevelse? Utan rätt cykelbelysning kan det vara otäckt och även farligt att cykla på kvällstid.

Det är inte bara din omvärld som förändras på kvällen. Om du cyklar tillsammans med dina kompisar ökar kamratskapen. Det kan verka som en isolerad aktivitet att ägna sig åt, men att cykla på kvällen är en av de mest sociala formerna av cykling man kan ägna sig åt. Om du cyklar helt ensam kommer också ditt inre jag fram på ett annat sätt, vilket kan vara såväl positivt som negativt.

Om du cyklar mountainbike känns det annorlunda att befinna sig i spåret på mörkret mot att göra detsamma på dagtid. Trots att cykelbelysningen blir att starkare skiljer den sig åt från dagsljuset, oavsett vad andra personer försöker inbilla dig. Spåret ser annorlunda ut i mörker och du kommer märka saker som du annars inte hade lagt märke till. Du kommer därför cykla på ett annorlunda sätt än vad du vanligtvis gör.

Val av cykelbelysning för kvällscykling

Det första du bör göra när du tittar på ny cykelbelysning är att säkerställa att ljuset är tillräckligt starkt. Du behöver inte överdriva men det kan absolut vara värt att satsa på en cykellampa som avger 500 lumen eller mer. Lumen är för övrigt den mest använda måttstock på hur mycket synligt ljus som en lampa avger. Lumen är dock inte det enda du bör undersöka hos en cykellampa utan även linserna måste vara av bra kvalitet. I slutändan är det trots allt just linserna som du betalar mest för.

Du kanske inte kände till att LED-lampor lyser starkare när de är svalare, men så är fallet. Det är därför vissa lampor har en lite annorlunda form med ventilationshål. Det är inte bara kosmetika, utan de är till för att hålla lampan svalare när den används, vilket gör att dess ljus blir starkare. Billiga lampor saknar ofta denna funktion. Därför är det ofta värt att satsa på cykelbelysning av högre kvalitet.

Tips inför Cykelvasan

Tips inför Cykelvasan

Du behöver inte varken vara ett proffs eller träna som ett sådant för att förbättra din prestationsförmåga inför Cykelvasan. Här ger vi dig några tips som kan göra dig till en bättre cyklist.

Spara krafter till slutet

Istället för att pumpa på i intervaller om 15 till 20 minuter gör du bättre i att spara intervallerna till slutet när du känner dig lite trött. På så sätt belönas du såväl fysiskt som psykiskt, eftersom din mentala tuffhet ökar. Det är enkelt att cykla bra när man är pigg, men för att bli en bättre cyklist måste du ta fram de tuffa takterna när de verkligen behövs. Denna teknik kan också göra dig mer effektiv. Högintensiv cykling i slutet av Cykelvasan, då dina glykogendepåer i kroppen har börjat sina, blir dina muskelfibrer mer oxidativa och förbränner därför mer fett och mindre glykogen. Att bränna mer fett vid mer högintensiv cykling är ett sätt att öka prestandan.

Gå och lägg dig något hungrig

De främsta tävlingscyklisterna i världen går och lägger sig lite hungriga på kvällen. Du bör inte vara vrålhungrig men om du går och lägger dig mätt har du ätit för mycket. Du bibehåller då din kroppsvikt, vilket kan vara negativt för amatörcyklister. Genom att istället vara lite hungrig när du somnar kommer du kunna förlora ett halvt kilo till ett kilo per vecka. Var lagom hungrig när du går och lägger dig så kommer du alltså gå ner i vikt. Rätt nivå av hunger är att du är lite hungrig så du skulle kunna äta, men att det inte gör någon större skillnad om du avstår från att göra detta.

Lär dig att cykla i en jämn takt

Proffsen inom tävlingscyklingen ägnar en hel del tid åt att cykla i en jämn takt för att bygga upp och bibehålla en stark grundträning. Den större delen av din cykling bör du utföra i ett tempo där du kan föra en konversation. Det innebär att din ansträngningsnivå bör ligga på mellan 5 och 6 på en 10-gradig skala. Det är inte ett sakta tempo utan snarare ett stadigt sådant, i en lagom takt som du kan hålla från start till mål. På så vis undviker du mjölksyra byggs upp i benen när du tar i för mycket, vilket för en amatör i långa cykellopp som Cykelvasan blir väldigt svårt att skaka sig av när det väl satt igång.

Säker vinst med riskfritt spel

Säker vinst med riskfritt spel

Riskfritt spel är en strategi för betting på sportevenemang som på senare år har blivit allt mer populär.

Exempel på ett riskfritt spel

Hur går man då tillväga för att lägga ett riskfritt spel? Ponera att spelbolag A erbjuder dig ett gratisspel på 100 kronor. För att kunna ta del av detta erbjudande behöver du först spela för 100 kronor på spelsajten. Det är nämligen mer av en regel än ett undantag att du först behöver spela för dina egna pengar för att kunna ta del av ett erbjudande om gratisspel. Så här gör du för att spela utan risk:

Steg 1

Det första du bör göra är att lägga ett spel hos spelbolag A för att bli berättigad ditt gratisspel. Säg att du till exempel satsar 100 kronor på att Brynäs vinner över Djurgården. Om Brynäs skulle vinna, vinner du pengar och får ett gratisspel. Om Djurgården däremot skulle vinna, eller om resultatet blir oavgjort, förlorar du dina 100 kronor.

Du letar därför upp en spelsajt där du kan sälja och köpa odds. Du spelar där på att Brynäs inte vinner, det vill säga att matchen blir oavgjord eller att Djurgården vinner. Om du har gjort en korrekt beräkning, har du spelat på ett så pass högt odds att det inte spelar någon roll hur det går i matchen, utan du kommer ändå inte förlora mer än cirka 10-15 procent av gratisspelets värde. Detta är en viktig del i ett riskfritt spel. Du har dock blivit berättigad ett gratisspel och kan i nästa steg dra nytta av detta.

Steg 2

I det andra steget kommer du använda ditt gratisspel och satsa 100 kronor på att Elfsborg vinner över Malmö. Precis som tidigare lägger du också ytterligare ett spel på en annan spelsajt, där du istället spelar på att Elfsborg inte vinner matchen. Ponera att du vinner 80 kronor på denna match, och totalt sett på de två matcherna har vunnit 70 kronor (då du förlorade 10 kronor på den första matchen). Du har med andra ord genom att två gånger lägga ett riskfritt spel gjort en liten vinst, och du visste före matchen började hur mycket du skulle vinna.

Du kan på samma sätt beräkna olika erbjudanden hos casinon på nätet och på andra spelsajter. Så länge du hela tiden vinner lite mer än du förlorar, är det spel du lägger att betrakta som ett riskfritt spel.

Turspelet keno

När du spelar keno ska du välja flera olika nummer på en kupong och hoppas att det är dessa nummer som kommer dras under själva dragningen. Här går vi igenom hur du bäst spelar på keno.

Det finns egentligen inte särskilt mycket att säga när det gäller strategier och liknande i detta spel. Keno är ett renodlat turspel vilket gör att det är omöjligt att förutse vilka nummer som kommer vara de vinnande numren. Vilka nummer du väljer har ingen betydelse för huruvida du kommer vinna eller förlora, men precis som i andra hasardspel finns det en del saker du kan göra för att förbättra dina odds något.

Du ska aldrig spela casinospel för mer pengar än du klarar av att förlora. Att spela keno är förenat med risk, men spelet är trots allt väldigt populärt bland casinospelare. Först av allt behöver du känna till att det inte finns någon strategi för spelet som kommer öka dina chanser att vinna rejält. Ta istället med dig din tursymbol eller bär dina turskor – det är nämligen det enda du kan göra för att se till att vinna. När du har din kenokupong framför dig undrar du säkert hur du ska spela för att vinna jackpotten. Om det fanns ett sätt att göra detta skulle alla som spelar vinna på lotto eller keno mer än en gång under sin livstid. Tyvärr är turen din bästa vän i ett turspel som detta.

Tips för kenospelare

De bästa kenotipsen

Hur ska du då spela spelet för att ge dig själv en så god möjlighet som möjligt? Ett stort problem som många spelare har är pengahanteringen, och keno är inget undantag när det gäller detta. Hur du hanterar dina pengar är en avgörande faktor för alla bra kenostrategier, eftersom det är pengarna som gör det möjligt för dig att spela. Så ligger landet – ingenting är gratis här i världen.

Det bästa du kan göra är att bara satsa mindre summor pengar varje gång. Även med mindre insatser bör hanteringen av din bankrulle vara din högsta prioritet. Som spelare måste du fatta ett beslut: ska du spela på ett mindre antal nummer eller ett större antal? Oddsen förändras beroende på ditt beslut och du gör bäst i att spela på flera nummer.

En lång tradition

Att spela lotto är något många ägnar sig åt idag. Inom familjer eller grupper av vänner har det kanske blivit till en tradition att samlas och vänta spänt på lottodragningen. Det många dock inte vet att lottospelet är en tradition i sig.

Bland de äldsta spelen

Lottospel är mer än 2000 år gammal (vad man vet). De första, av oss kända, spel som liknar lotto kommer från den chinesiska Han-dynastin, cirka 200 år innan vår tidräkning började. Under medeltiden utvecklades det lottospelet som vi idag känner till: spelet om pengar. Orsaken till att man började hålla på med lottospel var att finanserna olika statliga projekt. Det var nämligen staten som ägde lottospelet och tog in vinsterna. Pengarna kunde till exempel gå till hjälp åt de fattiga. Under hela lotteriets historia sedan medeltiden har intäkterna hjälpt till att bygga bland annat kyrkor, vägar, broar, skolor och bibliotek. Idag ägs det svenska lottot fortfarande av staten. Det är Svenska Spel som håller i lottospelet. Orsaken till detta är att kunna erbjuda en kontrollerad spelkultur och beskydda spelaren.

Hur fungerar det i praktiken?

Även om orsakerna alltid varit andra än underhållning till varför man organiserar lottospel, så har spelet blivit till ett nöje för många. Och även idag fortsätter många spela lotto just på grund av att det är så kul! Faktum att det är så organiserat och tydligt gör det enklare att börja spela. När man väl börjat förstå kan man koncentrera sig på dragningen och spänningen spelet ger en. Man måste inte tänka på regler och strategier. Lotto är ett spel som enbart är byggd på tur. Det finns inga luriga metoder man kan använda – varken de som gör spelet eller den som spelar. Detta ökar dramatiken. Man spelar med slumpen och sina chanser – motståndare som man inte vet någonting om och inte kan beräkna. Vid vinst är lyckorusningen enorm, oavsett vad vinstsumman landar på.

Lottodragning har en lång historia. Antagligen längre än vad vi kan bevisa. Spelet har enat samhället men samtidigt gett glädje åt människorna som deltagit. Precis som vid riktiga traditioner – så är det så än idag.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »