RUT-avdraget har fått både ris och ros sedan det lanserades sommaren år 2007. Den som har en städfirma i Göteborg är säkerligen bekant med hur det är att tillämpa RUT i praktiken. På ett mer teoretiskt plan ger den offentliga statistiken kunskap och insikter i hur städbranschen mår i Västra Götaland.

RUT bjuder på positiva insikter om städbranschen

Eftersom de allra flesta privatpersoner, gissningsvis, använder avdraget när de anlitar städhjälp så bjuder statistiken kring RUT på en hel del intressanta insikter. Hemstäd är den mest avdragna tjänsten och summorna som det görs avdrag för säger mycket om branschens mående.

I skrivande stund (hösten 2022), ser det bra ut. Jämfört med året innan syns en uppgång på över 16 % jämfört med samma månad (augusti) år 2021. Statistiken för september är ännu inte släppt och det återstår att se hur inflation, bränsle- och energipriser påverkar användningen av avdraget. Många menar att det kan leda till att många väljer att dra ned på tjänster som anses vara lyxiga, exempelvis att anlita en städfirma i Göteborg.

Städfirma i Göteborg – har kanske en del miljonärer bland kundbasen

Statistik från SCB, förvisso några år gammal, visar på att personer med högre inkomster är överrepresenterade bland RUT-användarna. Föga förvånande kanske, men diskrepansen är möjligen större än vad många tror. Stadens invånare med över miljonen i årsinkomst är mest benägna att anlita en städfirma.

Snabbfakta om inkomster i Göteborg och benägenhet att använda RUT:

  • Personer med en inkomst på 0 – 200 000 kronor utgjorde den största invånargruppen (200 000 personer). Bara två procent av dessa hade använt avdraget.
  • Personer med en inkomst på över en miljon om året tillhör den minsta invånargruppen i staden. De är under 3 000 personer totalt, men var fjärde person av dem hade använt avdraget.
  • Personer med en inkomst på mellan 200 000 – 399 000 utgjorde störst del av totalen av RUT-användarna.

RUT används flitigt i Västsverige

Den som har en städfirma har sannolikt fått fler jobbtillfällen som en konsekvens av RUT. Västra Götaland hamnar på tredje plats bland de län som använt sig mest av avdraget. Sedan det infördes har användning ökat med över 800 procent.

Sedan införandet har reglerna förändrats en del. Bland annat har taket höjts, vilket troligtvis har bidragit till den ökade användningen.