Har du någonsin köpt en produkt eller en tjänst utifrån att en person som du ser upp till använder och rekommenderar den? I sådana fall har du gjort ditt köp till följd av en ny form av marknadsföring som kallas för influencermarknadsföring. Varumärken runt om i Sverige och världen kontaktar nämligen inflytelserika personer, ofta med hjälp av en influencer marketing-byrå. Företagen får sedan influencern ifråga att marknadsföra deras produkter eller tjänster genom ett betalt samarbete.

Denna typ av samarbeten gör det möjligt för företag att nå ut till en större målgrupp. Fördelen med denna form av marknadsföring är att ni kan rikta er till väldigt nischade segment. Marknadsföringen får därmed en större träffsäkerhet då de personer som mottar reklambudskapet med högre sannolikhet är intresserade av ert erbjudande. Detta till skillnad mot vad fallet är i bredare marknadsföringskanaler, såsom annonsering i dagstidningar eller tv.

Därför bör ni samarbeta med en bra influencer marketing-byrå

En influencer marketing-byrå är en byrå som specialiserar sig på influencermarknadsföring. De kan bland annat hjälpa er att hitta influerare som vänder sig mot er specifika målgrupp. Dessutom kan ni få hjälp med att kontakta dessa influencers och ta reda på huruvida de är intresserade av att samarbeta med er. Ni kan även få hjälp med fler steg i processen, såsom att träffa ett avtal samt att utvärdera avslutade samarbeten.

Genom att samarbeta med en skicklig influencer marketing-byrå kan ni ligga i framkant. Influencermarknadsföringen är nämligen väldigt ny och under ständig förändring. I år förväntas den bland annat förändras på följande sätt:

  • Micro-influencers får större betydelse. Micro-influencers kan lätt framstå som att de tillhör budgetsegmentet i branschen men i själva verket ger deras marknadsföring störst effekt. De har nämligen mer nischade målgrupper än vad bredare influerare har.
  • Marknadsföringen sprider sig utanför Instagram. Instagram har hittills varit den ledande plattformen för influerare. Men nu får Facebook, Tik Tok, Snapchat, YouTube och Pinterest mer utrymme.
  • Långvariga samarbeten blir mer åtråvärda. Tidigare har företag främst sett dessa samarbeten som engångshändelser. Nu blir dock mer långvariga samarbeten mer attraktiva för varumärken.

När ni har ett aktivt samarbete med en byrå som kan det här med influencermarknadsföring kan ni hålla er ajour med dessa förändringar!