När man skall köpa säkerhetsdörr eller sondera terrängen för att se vad det finns för alternativ, kommer man snart fram till att det skett en del genom åren. De tidigare klassningar som använts har ersatts av Europeisk standard. Detta för att man enklare skall kunna jämföra säkerhetsdörrar och veta vad man kan förvänta sig. Utan att gå in på djupet av allt som ligger till grund för de olika klasserna, kan man titta på vad för skillnad de har i praktiken. Dörrens konstruktion, dörrblad och hur många låskolvar som används är exempel på faktorer som gör att de högre klassernas dörrar står emot inbrott bättre. För gemene man säger dessa fackområden inte så mycket, varför vi valt en annan ingång.

Säkerhetsklass 4 eller 3

För att uttrycka sig i tämligen generella termer, kan man säga att säkerhetsklass 1-3 går ut på att stoppa tjuvar som tar tillfället när det kommer. Spontana inbrott handlar ofta om att tjuven ser värdesaker genom fönstret eller tror att det finns någonting av värde. Denne har sällan med sig några större verktyg utan endast sådant som enkelt kan få plats på kroppen. Det är därför bland annat fråga om rörtänger, kofot, skruvmejslar och borrar. Vi känner till att dessa bovan sällan vill ta tid på sig eller dra till sig nyfikna grannar.

För ytterligare skydd är säkerhetsdörrar säkerhetsklass 4 att föredra. Den största skillnaden mellan klasser är från 3 till 4. När man går över till säkerhetsdörrar säkerhetsklass 4 har man ett skydd som även skall kunna förhindra inbrott av en annan sort. Här är utgångspunkten att tjuven har mer tid, fler verktyg och bättre kunskap om hur man tar sig in. För att forcera en sådan dörr krävs gott om tid och mycket oljud! Även om man har redskap i form av borr, yxa, bultsax, mejslar, släggor osv. är det oerhört svårt att ta sig in. Under tiden det tar för tjuven att arbete vid dörren hinner väktare och polis utan problem fram.

Det finns naturligtvis också värre alternativ än just säkerhetsdörrar säkerhetsklass 4, men dessa används inte vanligtvis av privatpersoner. Det handlar då om dörrar som skall hantera extrem belastning.