Bloggen om vardag och nöje

Kategori: Säkerhet

Säkerhetsdörrar klass 4

När man skall köpa säkerhetsdörr eller sondera terrängen för att se vad det finns för alternativ, kommer man snart fram till att det skett en del genom åren. De tidigare klassningar som använts har ersatts av Europeisk standard. Detta för att man enklare skall kunna jämföra säkerhetsdörrar och veta vad man kan förvänta sig. Utan att gå in på djupet av allt som ligger till grund för de olika klasserna, kan man titta på vad för skillnad de har i praktiken. Dörrens konstruktion, dörrblad och hur många låskolvar som används är exempel på faktorer som gör att de högre klassernas dörrar står emot inbrott bättre. För gemene man säger dessa fackområden inte så mycket, varför vi valt en annan ingång.

Säkerhetsklass 4 eller 3

För att uttrycka sig i tämligen generella termer, kan man säga att säkerhetsklass 1-3 går ut på att stoppa tjuvar som tar tillfället när det kommer. Spontana inbrott handlar ofta om att tjuven ser värdesaker genom fönstret eller tror att det finns någonting av värde. Denne har sällan med sig några större verktyg utan endast sådant som enkelt kan få plats på kroppen. Det är därför bland annat fråga om rörtänger, kofot, skruvmejslar och borrar. Vi känner till att dessa bovan sällan vill ta tid på sig eller dra till sig nyfikna grannar.

För ytterligare skydd är säkerhetsdörrar säkerhetsklass 4 att föredra. Den största skillnaden mellan klasser är från 3 till 4. När man går över till säkerhetsdörrar säkerhetsklass 4 har man ett skydd som även skall kunna förhindra inbrott av en annan sort. Här är utgångspunkten att tjuven har mer tid, fler verktyg och bättre kunskap om hur man tar sig in. För att forcera en sådan dörr krävs gott om tid och mycket oljud! Även om man har redskap i form av borr, yxa, bultsax, mejslar, släggor osv. är det oerhört svårt att ta sig in. Under tiden det tar för tjuven att arbete vid dörren hinner väktare och polis utan problem fram.

Det finns naturligtvis också värre alternativ än just säkerhetsdörrar säkerhetsklass 4, men dessa används inte vanligtvis av privatpersoner. Det handlar då om dörrar som skall hantera extrem belastning.

Fakta och tips om hemlarm

Fakta och tips om hemlarm

Att larma sitt hus är väldigt vanligt idag. Alla vill leva säkert och skydda sina ägodelar. Att hitta ett hemlarm i ett hus idag är något som händer ofta och allt fler väljer att installera ett hemlarm i sitt hem. I den här texten berättar vi om lite fakta och tips om hemlarm och för dig som ska köpa och installera ett hemlarm.

Hjälper hemlarm

Bostadsinbrotten har ökat kontinuerligt sedan 2006, även om det skedde en liten minskning under förra året. Fler inbrott har också inneburit fler sålda hemlarm för larmbolagen. Huruvida larmen verkligen skrämmer bort tjuven är dock omtvistat. Branschen själva hävdar att olarmade hus löper tre gånger så stor risk som larmade att få inbrott. Någon officiell rapport på detta finns däremot inte. Men de flesta ser ändå positivt på hemlarm. De fyller en avskräckande funktion.

Hemlarmet i sig hindrar dock ingen att ta sig in i huset. Om det är det man vill uppnå är det mycket viktigare med det mekaniska skyddet som lås på dörrar och fönster liksom grannsamverkan. Studier har visat att grannsamverkan minskar risken för inbrott med hela 25 procent.

Larma ditt hem efter behov med hemlarm

Samtidigt finns det många andra bra funktioner kopplade till dagens hemlarm. Varningssystem för brand och vattenläckor kan till exempel vara extra användbart om du är bortrest eller om det handlar om ett fritidshus du inte besöker så ofta. Men smakar det så kostar det. För ett fullserviceskydd med uppkopplad larmcentral får du betala med flera tusen kronor i installationskostnad plus några hundra kronor i månadsavgift.  Det går att komma ned i pris genom att skaffa ett hemlarm utan direktuppkoppling till en larmcentral. Då går larmet i stället till din mobil och du får själv ringa efter väktare. Man kan ifrågasätta värdet på att ha väktare som åker ut eftersom de sällan hinner avbryta ett pågående inbrott. Däremot kan larmcentralen ha lättare att avgöra om det är falsklarm eller agera på eventuell brand eller vattenläckage. Man ska se över sina behov noggrant innan man bestämmer sig för vilken nivå man ska lägga sig på och vilken typ av hemlarm man ska välja. Bor man i ett tätbefolkat villaområde med grannsamverkan kanske man inte behöver ett uppkopplat hemlarm. Då kan det bästa alternativet vara ett hemlarm med enbart starka sirener. Men andra kanske behöver ett uppkopplat hemlarm för att verkligen göra sitt hem säkert.