Fakta och tips om hemlarm

Att larma sitt hus är väldigt vanligt idag. Alla vill leva säkert och skydda sina ägodelar. Att hitta ett hemlarm i ett hus idag är något som händer ofta och allt fler väljer att installera ett hemlarm i sitt hem. I den här texten berättar vi om lite fakta och tips om hemlarm och för dig som ska köpa och installera ett hemlarm.

Hjälper hemlarm

Bostadsinbrotten har ökat kontinuerligt sedan 2006, även om det skedde en liten minskning under förra året. Fler inbrott har också inneburit fler sålda hemlarm för larmbolagen. Huruvida larmen verkligen skrämmer bort tjuven är dock omtvistat. Branschen själva hävdar att olarmade hus löper tre gånger så stor risk som larmade att få inbrott. Någon officiell rapport på detta finns däremot inte. Men de flesta ser ändå positivt på hemlarm. De fyller en avskräckande funktion.

Hemlarmet i sig hindrar dock ingen att ta sig in i huset. Om det är det man vill uppnå är det mycket viktigare med det mekaniska skyddet som lås på dörrar och fönster liksom grannsamverkan. Studier har visat att grannsamverkan minskar risken för inbrott med hela 25 procent.

Larma ditt hem efter behov med hemlarm

Samtidigt finns det många andra bra funktioner kopplade till dagens hemlarm. Varningssystem för brand och vattenläckor kan till exempel vara extra användbart om du är bortrest eller om det handlar om ett fritidshus du inte besöker så ofta. Men smakar det så kostar det. För ett fullserviceskydd med uppkopplad larmcentral får du betala med flera tusen kronor i installationskostnad plus några hundra kronor i månadsavgift.  Det går att komma ned i pris genom att skaffa ett hemlarm utan direktuppkoppling till en larmcentral. Då går larmet i stället till din mobil och du får själv ringa efter väktare. Man kan ifrågasätta värdet på att ha väktare som åker ut eftersom de sällan hinner avbryta ett pågående inbrott. Däremot kan larmcentralen ha lättare att avgöra om det är falsklarm eller agera på eventuell brand eller vattenläckage. Man ska se över sina behov noggrant innan man bestämmer sig för vilken nivå man ska lägga sig på och vilken typ av hemlarm man ska välja. Bor man i ett tätbefolkat villaområde med grannsamverkan kanske man inte behöver ett uppkopplat hemlarm. Då kan det bästa alternativet vara ett hemlarm med enbart starka sirener. Men andra kanske behöver ett uppkopplat hemlarm för att verkligen göra sitt hem säkert.