För att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling krävs såväl tid som intresse och kunskap. En aktiv förvaltare är en person som noga analyserar och utvärderar fonder och börsmarknader. Drivkraften är att ge kunderna den största möjliga tillväxten på det investerade kapitalet när marknaderna går upp, samt att minimera nedgångarna när marknaderna vänder nedåt.

En fondförvaltare som använder sig av en aktiv förvaltning för att ge sina kunder bästa möjliga värdeutveckling är Advisor. Det som gör bolaget unikt i Sverige är dock förvaltarens möjlighet att kombinera aktiv förvaltning i externa fonder med den flexibilitet som den egna fonden Advisor Världen ger.

Skillnader mellan aktivt och passivt förvaltade fonder

Likvida medel har både de fonder som förvaltas aktivt och de fonder som förvaltas passivt. Det innebär att fonderna har pengar som inte har investerats eller pengar som är tänkta att utgöra en buffert för att kompensera för uttag. De fonder som förvaltas passivt har generellt sett en lägre andel likvida medel än fonder som förvaltas aktivt.

En annan sak som kan vara värt att tänka på är att när ett bolags värde ökar, kommer det aktuella bolaget att utgöra en större del av index. Vad detta innebär för passivt förvaltade fonder är att de investerar mer i detta bolag ju högre dess värde är. Det gör att du som fondsparare riskerar att investera i en bubbla när du placerar i en passivt förvaltad fond. Fonder som förvaltas aktivt kan undvika att detta sker genom att undvika övervärderade aktier eller genom att lösa detta med hjälp av en allokeringsstrategi. En aktivt förvaltad fonds förmåga att skydda sig mot nedgångar på börsen är beroende på den strategi och skicklighet som förvaltaren har, samt vilka restriktioner fonden har när det gäller placeringar.

Det går heller inte att blunda för att avgiften skiljer sig åt mellan aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade sådana. En fond som förvaltas passivt har generellt sett en lägre avgift eftersom den följer ett index. Denna lägre avgift äts dock vanligen upp av att passivt förvaltade fonder ofta har en lägre avkastning. Det betyder att aktivt förvaltade fonder ofta är att föredra, trots att deras avgifter ofta är något högre. Anledningen till detta är att avgiften är relativt liten sett till de fluktuationer som kan förekomma när det gäller värdeökningen mellan två olika fonder.

För mer information om PPM är denna artikel om Advisor Fondförvaltning en resurs.