Cannabidiol (CBD) extraheras från olika varianter av cannabis, en växt som i folkmun ofta kallas för hampa. CBD är en av de 85 kemiska ämnen i plantan som går under namnet cannabinoider. Vanligtvis utgörs upp till 40 procent av extraktet av CBD, men här kan det uppstå missförstånd. Även om CBD är det näst mest förekommande ämnet i cannabisplantan, är det vanligaste ämnet THC. Det sistnämnda ämnet är en olaglig och berusande substans. Det är också THC som är orsaken till att personer som röker marijuana blir “höga”.

Trots att CBD är ett ämne som är helt åtskilt och isolerat från THC, samt det faktum att CBD inte kan göra dig “hög”, finns det fortfarande många som misstar CBD för THC. Även om denna rädsla för CBD är ogrundad kan man till viss del förstå den, inte minst eftersom den terminologi som omgärdar CBD kan vara ganska förvirrande.

Hur som haver så är det omöjligt att bli “hög” genom att röka eller på annat sätt uppta hampa med hög CBD-nivå (och bara har spår av THC). Det är också omöjligt att bli hög genom att använda sig av CBD-olja som i princip inte innehåller THC överhuvudtaget.

Är CBD-olja en laglig produkt?

Lagen är idag ganska otydligt när det gäller såväl CBD-olja som cannabinoider i stort. Tullverket, Polismyndigheten och domstolar menar att industrihampa och produkter som tillverkas av den inte är att betrakta som narkotikaklassade. Läkemedelsverket menar dock att alla produkter som ens innehåller väldigt små mängder av THC eller andra narkotiska ämnen bör klassas som narkotika. Det skulle innebära att även CBD-olja är klassad som narkotika eftersom den kan innehålla väldigt små mängder av THC. En utredning i denna fråga pågår i detta nu och resultatet väntas presenteras i januari 2017.

Försäljning och användning av CBD-produkter är dock helt lagligt i praktiken, under förutsättning att produkterna är tillverkade av industrihampa som är EU-godkänd. Om industrihampan har odlats med tillstånd kan den inte klassas som narkotika när den omvandlas till exempelvis CBD-olja. Med bakgrund av detta borde alla produkter som innehåller CBD betraktas som lagliga. Om du exempelvis ska använda CBD-olja i sportsammanhang kan det dock vara en god idé att konsultera någon ansvarig innan du börjar använda den.