Det finns idag flera sätt att renovera stammarna i en fastighet. Som fastighetsägare kan man till exempel välja mellan att byta ut stammarna genom en stamrenovering eller att göra en relining. Men när ska man välja det ena eller andra alternativet och vilket är mest hållbart? Här jämför vi en relining mot ett traditionellt stambyte i Stockholm!

Till att börja med bör vi klargöra hur dessa bägge alternativ skiljer sig åt. En relining (rörinfodring) går ut på att klä in rören med plast invändigt. Detta är en lösning som gör att rören kan användas några år till och lösningen är ofta ganska prisvärd. Men även om rören fortsätter att fungera blir de lite trängre på insidan. Detta beror på att det nu finns ett tunt plaströr på insidan av röret som förhindrar läckage och liknande.

Vid ett traditionellt stambyte i Stockholm byter man istället ut stammarna och rören helt och hållet. Detta är den mer konventionella metoden för stamrenoveringar. Det är också den lösning som i längden är mest hållbar. Vill du att renoveringen ska ge rören längsta möjliga livslängd och förlänga tiden till nästa renovering av rören och stammarna? Då är ett komplett byte av stammarna det bästa alternativet för dig.

Så väljer du mellan en relining eller ett stambyte i Stockholm

Även om vi redan har slagit fast att ett stambyte i Stockholm är mer långsiktigt hållbart än relining finns det fler aspekter att tänka på. Så när du jämför dessa bägge alternativ bör du ha i åtanke att:

  • Relining är en billigare lösning än ett komplett byte av stammarna. Därför är detta alternativ gångbart om det tillgängliga kapitalet hos fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen är begränsat. Genom att klä in rören med plast kan man ofta skjuta upp stamrenoveringen några år in i framtiden.
  • En relining är dessutom ett mindre omfattande arbete. Det går därför också fortare att genomföra. Om tidsfaktorn är av yttersta vikt kan det därför vara värt att överväga detta alternativ.
  • Förr eller senare måste stammarna trots allt bytas ut. Detta är ett oundvikligt faktum och därför väljer många att ändå utföra ett stambyte. Som vi har belyst här är detta den lösning som håller allra längst.