Onlinelistan är en av Sveriges största och mest kända så kallade länklistor. En webbplats som kortfattat presenterar svenska webbplatser och länkar till dessa. Som webbplatsägare finns flera fördelar i att registrera sin webbplats på Onlinelistan men det gäller att hålla sig till de kriterier som behöver vara uppfyllda.

 • Aktiv mailadress
  Vid registrering anges information om webbplatsen och mailadress anges. Det är till den mailadress som Onlinelistan sedan kommer att skicka information om publicering. Första kravet är därmed att en aktiv mailadress används.
 • Betald granskningsavgift
  Att registrera en webbplats kostar 399 kr per år. Avgiften är en ”granskningsavgift” utifrån att varje anmälan granskas manuellt innan webbplatsen blir registrerad på Onlinelistan. Avgiften måste alltså vara betald innan en granskning kan ske. Granskning innebär däremot inte per automatik att den anmälda webbplatsen kommer att listas. Det innebär bara att granskning kommer att ske. Sedan är det upp till granskaren att avgöra om listning kan godkännas eller inte. Bland annat måste samtliga krav som nämns i denna text vara uppfyllda.
 • Unik beskrivning
  Vid registrering behöver en kortare beskrivning anges om den webbplats som ska registreras. Det finns begränsningar både gällande hur lång och hur kort denna beskrivning får vara. Kortast accepterad längd är 250 tecken.
 • Stötande eller brottsligt
  Vid den manuella granskningen kommer texterna att läsas igenom så att eventuella stötande innehåll kan stoppas. Detsamma gäller om innehållet är brottsligt. I detta fall kommer inte registreringen att fullföljas.
 • Anmälan via anmälningsformulär
  Anmälan till Onlinelistan kan enbart ske via det anmälningsformulär som finns på hemsidan. Det går alltså inte att maila in information eller på annat sätt registrera en webbplats.
 • Efter registrering

Efter att en anmälan skickats in till Onlinelistan kan det ta upp till några veckor innan registreringen sker. Hur lång tid det tar beror bland annat på hur många andra som anmält sin webbplats och därmed står ”före i kön”. När webbplatsen blir registrerad skickas ett mail ut till den registrerade mailadressen. Även vid avslag på anmälan skickas ett mail – i detta fall för att förklara varför anmälan blivit nekad.

Kort om Onlinelistan

Onlinelistan ägs av ett stort svenskt SEO-bolag och används utifrån ett marknadsföringssyfte. Det är en av Sverige äldre webbplatser och skapades från början av SUNET för att guida till vettiga webbplatser på internet.