I regel behöver det göras ett stambyte med ett intervall om 30-60 år, men det finns en hel del faktorer som påverkar om det är dags eller inte i ett visst hus. Eftersom man har tillverkat själva stammarna i olika material genom årtiondena, och har lagt ner olika mycket resurser på själva konstruktionen, så är det inte konstigt att varje fastighet behöver en individuell bedömning om ifall det är dags eller ej. Undersökningen görs numera oftast med kamera för att kunna avgöra om det är aktuellt med relining, eller om stammen bör bytas ut helt och hållet.

Materialet i stammarna har stor påverkan

I regel är det antingen plast, gjutjärn eller koppar som används till att göra själva stammen, och de har olika lång livslängd. Plast håller för det mesta kortast, följt av gjutjärn. Koppar är det material som kan hålla i upp till 60 år. Genom att ta fram en underhållsplan för relining av stammen, och planera för byte av stam i god tid kan man göra de mest ekonomiskt hållbara lösningarna, och t.ex. byta ut badrummens ytskikt samtidigt som stambytet genomförs. På så sätt blir också ingreppen i boendemiljön så små som möjligt, och man maximerar därmed nyttjandet av bostaden.

Så går stambytet till

  • En plan för stambytet tas fram, och i bästa fall kan man planera både för byte av ytskikt i fastighetens badrum och för stambyte i samma renovering. Ibland måste man dock göra ingrepp i stammen akut, och då lägger man inte tid på att försöka samordna.
  • Renoveringen påbörjas. Under renoveringen går det inte att använda badrummet i lägenheten, så då kan man t.ex. ha toalettvagn parkerad utanför byggnaden. Om man har möjlighet väljer dock många att bo någon annan stans under de veckor som stambytet pågår.
  • Efter att stammen har bytts ut ska bytet inspekteras och godkännas för bruk. Särskilt viktigt är det att syna de krökar och fogar där olika rör möts, då detta i regel är de svagaste punkterna i stamkonstruktionen.
  • Sist men inte minst ska en plan för underhåll tas fram, som hyresvärden eller bostadsrättsföreningen sedan har som stöd för framtida renoveringar. Här ska även besiktningsprotokollet finnas med