Har företaget under en period gått dåligt och de gamla försäljningsmetoderna inte längre fungerar kan det vara smart att göra något åt saken. Det kan i det läget vara smart att anställa en interim försäljningschef för att ta tag i situationen.

Vad gör en interim försäljningschef?

En interim försäljningschef är tillfälligt ansvarig för företagets försäljningsplanering och försäljningsstrategi. Den tillfälliga chefen ser till att avdelningen har rätt resurser och rätt kompetens för att hantera uppdragen. Den inhoppande försäljningschefen kommer även att kompetensutveckla personalen kring marknadsanalyser, intäktsbedömningar och konkurrentanalyser. I uppdraget ingår även att räkna på projekt, upphandla om tjänster och ansvara för kundkontakt genom hela försäljningsprocessen.

Det finns en uppsjö företag som kan hyra ut interimpersonal. Brightmill är en av de etablerade byråer med flera lyckade uppdrag på sin meritlista.

Lovad förbättring

Generellt mår företag bra av att ta in personal utifrån och få ny kompetens och nya lösningar. Det kan vara smart att få in nya ögon på verksamheten, speciellt vid förändring, omställningsarbete eller ledigheter. Ibland kan det även vara bra för att stötta befintlig personal.

En interim försäljningschef kommer skapa rutiner och se till att skapa en känsla av gemenskap på säljavdelningen. Genom att väga in andra värden än det som är mätbart som försäljningssiffrorna kommer det motivera och förbättra säljarnas prestationer.

Interimchefen har ett brett perspektiv och ser saker utifrån. Chefen är utbildad och har god kunskap inom branschen och kan därmed analysera och sätta sig in i problemen direkt. Den tillfällige chefen kommer inte ha några förutfattade meningar om personalen, verksamheten, företagets historia och äldre konflikter vilket gör att det lätt går att driva verksamheten.

Argument för att investera i rollen som försäljningansvarig

  • Det är kostnadseffektivt, man betalar bara för arbetade timmar.
  • Man sparar tid, eftersom den inhyrde chefen bara lägger tid på specifika uppgifter.
  • Det är flexibelt, eftersom man bara bemannar när behovet finns.
  • Det är bra att avlasta ordinarie chef i personalansvar och utveckling. Den inhyrde chefens ansvar är att ha hand om personalen, utveckling och uppföljning.
  • Vid unika behov som kan uppstå, såsom försäljning av nya produkter, omstrukturering eller annat kan en interim försäljningschef tillföra spetskompetens. Då denna kompetens inte finns internt är det optimalt att tillföra personal externt.
  • Om man har svårt att bedöma det långsiktiga behovet och vilken kompetens man behöver är det smart att anställa en potentiell chef på interimsupprag för att se om man senare vill värva denna person.