Har man ett företagslarm som inte är trådbundet, finns risken att en tjuv kan slå ut signalen med en störsändare. Att ha trådlösa förbindelser är, av naturliga skäl, enkelt. Det är enklare att installera och praktiskt när det väl fungerar. Samtidigt är det känsliga punkter. En tjuv med en störsändare kan slå ut de olika förbindelserna om de är trådlösa. Inte bara mellan larm och larmcentral, utan även mellan larm och detektorer.

Det brukar rådas att ha både och. Dels en trådlös förbindelse som tjuven skulle kunna slå ut, men också en trådbunden som installeras med till exempel koppar- eller fibertråd. På så vis säkrar man sig, och kan känna sig lite tryggare på exempelvis semestern. Trådlös är det vanligaste, men det kan alltså löna sig att skaffa en med tråd också.

Enkelt för tjuvar att få tag på

En störsändare är inte särskilt svårt att få tag på, om tjuven så vill.Det kan enkelt köpas på nätet, för en relativt billig penning. Många är effektiva och slår snabbt ut de trådlösa signaler som företagslarm ofta använder sig av. Det behöver inte kosta mer än ungefär 200 kronor om man köper dem direkt från Kina, online.

Visst, att inneha störsändare är olagligt, men trots det finns det tjuvar som kan få tag på dem utan några större svårigheter. Så är även försäljning, och det här gäller inte bara i Sverige, utan även i USA och större delen av Europa. Den som lägger ned tusenlappar på en störsändare kan få en produkt som har en räckvidd på över 100 meter. De mindre, billigare varianterna, har en kortare räckvidd men kan i vissa fall räcka för att ett företagslarm ska göras verkningslöst.

Åtgärder kan vidtas

Även om man inte har en extra förbindelse som är trådbunden, finns det vissa saker man kan göra. Till exempel kan kontrollmeddelanden skickas mellan centralenhet och rörelsedetektorer regelbundet. Om de då skulle tappa kontakten med varandra, kan ett så kallat sabotagelarm skickas ut.

En annan åtgärd som kan göras är att ha ett tjutande larm utan trådförbindelse – men att samtidigt ha ett tyst trådbundet larm som är kopplat till larmcentral. Tjuven kan då luras att tro att larmet är utslaget, medan signalen skickas till central.