Bakterier, virus och andra mikroorganismer är skadliga för din hälsa. Dessa osynliga organismer lever och frodas i luften runt omkring dig. Utan att du ens kan de dem kan de orsaka allvarliga sjukdomar som i värsta fall kan leda till döden. En av de många fördelarna med en ozonbehandling är just att dessa mikroorganismer oskadliggörs. Fortsätt att läsa så ska vi förklara hur detta går till!

Vad är en ozonbehandling och hur går den egentligen till?

En ozongenerator är en maskin som används för att generera ozon inomhus i din bostad eller på andra ytor. Genom en ozonbehandling kan du göra luften fri från de skadliga ämnen och hemska odörer som lätt kan få fäste i luften. Maskinen använder sig av helt vanlig luft för att tillverka ozon. Detta sker genom att luften elektrifieras och ytterligare en syreatom skapas på luftpartiklarna. På detta vis skapar maskinen gasen ozon.

Ozonet är effektivt när det kommer till att oskadliggöra skadliga ämnen, virus, bakterier och liknande. Den tredje syremolekylen kan nämligen enkelt frigöras och fästa sig på de kemiska strukturer som utgör mikroorganismer av olika slag. Efter att ha gjort detta kan ozonet oskadliggöra dem. Därmed är en ozonbehandling en väldigt effektiv metod för att hantera allt från skadliga mikroorganismer till luftburna partiklar som orsakar illaluktande luft.

Så lång tid tar det för ozonet att försvinna ur luften

När du behandlar luften i ett rum eller annat utrymme med ozon är det viktigt att tänka på att du inte bör andas in luften under behandlingens gång. Gasen finns kvar i luften i mellan 30 och 120 minuter från det att den har genererats. Därefter omvandlas den tillbaka till syre som är hälsosamt att andas in igen.

De generella riktlinjerna är att du

  • Inte bör vistas i det rum som håller på att behandlas med ozon
  • Bör vistas i rummet igen först två timmar efter avslutad behandling
  • Kan tänka på att lukten av ozon kan förbli kvar i luften under några dagar även efter det att luften är ofarlig igen.

För att vara på den säkra sidan bör du dock som sagt vänta ett par timmar innan du andas in luften i det behandlade utrymmet.