Att spela lotto är något många ägnar sig åt idag. Inom familjer eller grupper av vänner har det kanske blivit till en tradition att samlas och vänta spänt på lottodragningen. Det många dock inte vet att lottospelet är en tradition i sig.

Bland de äldsta spelen

Lottospel är mer än 2000 år gammal (vad man vet). De första, av oss kända, spel som liknar lotto kommer från den chinesiska Han-dynastin, cirka 200 år innan vår tidräkning började. Under medeltiden utvecklades det lottospelet som vi idag känner till: spelet om pengar. Orsaken till att man började hålla på med lottospel var att finanserna olika statliga projekt. Det var nämligen staten som ägde lottospelet och tog in vinsterna. Pengarna kunde till exempel gå till hjälp åt de fattiga. Under hela lotteriets historia sedan medeltiden har intäkterna hjälpt till att bygga bland annat kyrkor, vägar, broar, skolor och bibliotek. Idag ägs det svenska lottot fortfarande av staten. Det är Svenska Spel som håller i lottospelet. Orsaken till detta är att kunna erbjuda en kontrollerad spelkultur och beskydda spelaren.

Hur fungerar det i praktiken?

Även om orsakerna alltid varit andra än underhållning till varför man organiserar lottospel, så har spelet blivit till ett nöje för många. Och även idag fortsätter många spela lotto just på grund av att det är så kul! Faktum att det är så organiserat och tydligt gör det enklare att börja spela. När man väl börjat förstå kan man koncentrera sig på dragningen och spänningen spelet ger en. Man måste inte tänka på regler och strategier. Lotto är ett spel som enbart är byggd på tur. Det finns inga luriga metoder man kan använda – varken de som gör spelet eller den som spelar. Detta ökar dramatiken. Man spelar med slumpen och sina chanser – motståndare som man inte vet någonting om och inte kan beräkna. Vid vinst är lyckorusningen enorm, oavsett vad vinstsumman landar på.

Lottodragning har en lång historia. Antagligen längre än vad vi kan bevisa. Spelet har enat samhället men samtidigt gett glädje åt människorna som deltagit. Precis som vid riktiga traditioner – så är det så än idag.