Att starta en firma för marktjänster i Stockholm

Det finns många företag som erbjuder marktjänster i Stockholm. För att konkurrera krävs att man kan erbjuda väl utförda tjänster till ett rimligt pris – precis som i vilken bransch som helst. En fördel med att utföra marktjänster i Stockholm är den goda marknaden överlag. Stockholm är Sveriges största stad vilket potentiellt innebär ett stort antal uppdragsgivare om du lyckas bryta igenom den förhållandevis tuffa konkurrensen. 

Större möjligheter att expandera

För en firma som erbjuder marktjänster finns potentiellt stora möjligheter att expandera, precis som nämnt ovan. Det här gäller de allra flesta branscher, då Stockholm har många invånare, är tätbefolkat och har ett händelserikt affärsklimat rent generellt. För den som väl lyckas få in en fot kan möjligheterna att expandera företaget vara stora. Men det är givetvis inget som bör tas för givet. 

Stark byggkonjunktur

I Stockholm har byggkonjunkturen varit mycket stark på senare år, vilket naturligtvis ger en del ringar på vattnet. Även firmor som erbjuder marktjänster i Stockholm kan beröras av detta. Inte bara för att det kommer nya byggnader, utan även för att till exempel vägar behövs göras om när ett nytt bostadsområde skall anläggas. 

Stockholm stad erbjuder utbildning

I Stockholm har kommunen gett en kommersiell aktör förtroendet att utbilda i markarbeten. Det här är en utbildning som bör genomföras – inte bara av dig som ska starta firman – utan även framtida anställda (eller åtminstone ett antal av dem). Utbildningen är lätt att boka och finns att gå under många olika datum. Kursen tar bara en dag, varefter man genomför ett skriftligt prov för att visa att kunskaperna som delgetts är tillskansade. 

Hjälp från kommunen

Precis som andra kommuner arbetar kommunen aktivt med att stödja det lokala näringslivet. I kommunen finns några av Sveriges absolut största företag, men hjälpen är såklart fokuserad till de lite mindre företagarna. Målet är att är att Stockholm ska vara Europas främsta företagsregion, och enligt många är staden redan på god väg. För dig som ska starta en firma för marktjänster finns det alltså knappast många städer som är bättre än huvudstaden.