Lär dig mer om tarot och spådom

Har du ett nyfunnet intresse inom tarot? Vill du fördjupa dig inom detta område? Beroende på hur mycket du redan vet och vad du söker för inspiration finns olika vägar till kunskapen.

Webbplatser

Det som inte finns på internet – är inte värt att veta… Det finns en mängd stora och etablerade webbplatser med fokus mot just tarot, spådom och medium. Ett exempel på en webbplats som har information kring tarot och spådom är Tarotguiderna.nu.

Tarotguiderna.nu är en informationsportal som förmedlar fakta om inom tre kategorier. Det är medial vägledning, spådom samt mindfulness. Tre begrepp som kan upplevas något ”luddiga” gällande var gränserna går. Vad är egentligen medial vägledning och vilka aktiviteter kan hamna inom detta begrepp?

Utöver grundläggande artiklar inom dessa områden har Tarotguiderna.nu porträtt av kända personer som arbetar som medium i Sverige. Personer som bland annat blivit kända genom TV eller varit aktiv på mässor. Se vidare på Tarotguiderna.nu

Magasinen

Då efterfrågan och intresset kring tarot ökat har även antalet tidningar inom området kunnat växa. Till viss del kan de hittas i välsorterade butiker som har ett brett utbud av tidningar och magasin. Men i annat fall går det att teckna prenumeration vilket både är billigare i längden och enklare.

Ett exempel är en tidning som valt att vara bred i sin bevakning om området. Här samsas allt från instruktioner och reportage till intervjuer och guider. Uppskattade magasin för de som vill fördjupa sig inom området.

Böckerna

På de stora bokhandlarnas hemsidor finns det mängder av böcker inom allt från astrologi till att jobba som medium. Böckerna har olika inriktning och man bör först och främst fundera på vad man vill ha ut av dem innan man väljer titel. Är det en personskildring eller biografi om en person som önskas?

Vill du börja jobba inom detta område eller lära dig om att lägga tarotkort? Det spelar nästan ingen roll var intresset finns – det finns en bok för de allra flesta.

Kom ihåg att välja böcker och läsa artiklar av personer som är väl insatta i ämnet. Detta inte minst när du läser på internet där alla ”kan ha sin egen åsikt”. När det kommer till kontakt med andevärlden finns många olika åsikter och det viktiga är att hitta den väg som passar en själv.