Det är ett vanligt missförstånd att du enligt lag är tvungen att utföra hjärt-lungräddning i en nödsituation om du har gått en HLR-kurs. Det stämmer dock inte, men det är däremot förväntat att du hjälper till i en sådan situation – det är ju trots allt därför du har gått en kurs i HLR. Det kan dock vara bra att klargöra att du inte är tvungen att utföra hjärt-lungräddning enligt rådande lagstiftning. Läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal och annan sjukvårdspersonal kan dock behöva göra detta, särskilt om de befinner sig i tjänst.

Ingen lag på hjärt-lungräddning efter HLR-kurs

Alla som har gått en HLR-kurs förväntar sig förmodligen att vid något tillfälle i livet kunna agera hjälte och rädda livet på en nödställd medmänniska, även om det inte är ett lagstadgat tvång att göra detta. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ge hjärt-lungräddning vid behov. Föreställ dig till exempel att du står framför en olycksplats på motorvägen och ser en person som befinner sig i fara. Du vet att personen i fråga behöver hjärt-lungräddning, men du kan inte flytta honom eller henne, och att utföra HLR mitt på en trafikerad väg kan försätta dig i en väldigt farlig situation. Det är förstås upp till dig om du är villig att ta denna risk, men saken är den att du själv måste fatta ett beslut – det finns ingen lag som tvingar dig. Om du ställs inför en situation liknande denna kan det vara bättre att ringa 112 och vänta tills räddningsfordon anländer till platsen.

Efter att ha gått en HLR-kurs har du denna livräddande kunskap, vet hur du ska använda den och vill förmodligen rädda liv. Men i en nödsituation behöver du sätta dig själv framför andra, särskilt i en potentiellt farlig sådan. Det kan till exempel röra sig om ett brinnande hus eller en ännu värre situation än så. Det går inte att på förhand veta vilka situationer du kommer ställas inför, och farliga situationer förekommer, men dessa är sällan skäl nog för dig att riskera ditt eget liv. Som alltid är det upp till dig, men ingen kommer tvinga dig att göra detta.

Fortsätt att läs mer om kurser på hlr-kurs.nu.