Anordna produktiv konferens på Lidingö

En vanlig anledning till att företag väljer att arrangera en konferens är att man vill förlägga ett professionellt möte till en annan plats. Konferenslokaler lämpar sig utmärkt för detta syfte och det finns flera olika lokaler som lämpar sig väl för er konferens på Lidingö. Här får du några tips som kan bidra till en ökad produktivitet under konferensen.

Ha agendan klar före er konferens på Lidingö

Alltför ofta känns möten oproduktiva och röriga. De företag som har denna typ av möten är sällan framgångsrika eftersom det är på mötena som de viktiga besluten fattas. Om mötesdeltagarna inte känner till de viktiga ämnen och beslut som ska diskuteras, kommer ingen kunna fokusera och vara produktiv.

Därför är det viktigt att ni har en dokumenterad agenda klar före mötet. Av agendan bör det framgå vad som ska diskuteras, vilka personer som ska delta och var mötet ska äga rum. Se till att skicka ut agendan till deltagarna minst en dag i förväg. På så sätt ger du deltagarna möjligheten att förbereda sig för mötet, samtidigt som du tydligt förmedlar vad som förväntas av dem.

Boka en lämplig lokal för mötet

En viktig förutsättning för ett produktivt möte är att mötet äger rum i en lämplig lokal. Om vissa deltagare har lätt för att bli distraherade och lite för sociala bör ni till exempel undvika att boka ett mötesrum med glasvägg, eller ett rum med många fönster. Om en deltagare lätt bli ofokuserad kan det störa hela mötet. Du bör därför boka en konferenslokal som har rätt läge, rätt storlek och som dessutom har den teknik ni behöver för att genomföra en produktiv konferens på Lidingö.

Säkerställ att endast deltagare som tillför något deltar i mötet

När du tar fram en agenda för mötet är det viktigt att du tar hänsyn till vilka deltagare som ska vara närvarande. De personer du bjuder in till mötet bör vara de som kan ge värdefull input, hjälpa till att fatta beslut och driva mötet framåt. Medarbetare som bara är nyfikna på vad som diskuteras tillför inte någonting och bör därför inte närvara.