Frågor och svar om rekrytering

Är du nyfiken på rekrytering? Kanske är det aktuellt för er verksamhet att anlita tjänsten, eller så kanske du vill testa på en karriär inom HR. Vi har tittat på de frågor som svenskar söker mest på – frågor som innehåller ordet rekrytering. Här tar vi upp frågorna – och resonerar kring svaren.

Vad är det?

En frekvent sökt fråga undrar vad det egentligen är för något. Om vi utgår från Wikipedias definition kan vi konstatera att det är processen att attrahera, söka och kontraktera mänskliga resurser till att utföra uppgifter eller arbeten.

Det används inom i princip alla branscher. Rekrytering inom industri, teknik, IT och servicebranschen kan se ganska olika ut. Rekrytering inom industri innehåller kompetensintensiva processer, vilket ofta ställer vissa krav på att rekryteraren själv har vissa förkunskaper. Detta för att snabbare kunna göra en bättre bedömning av kandidaterna.

Vad kostar det?

Det här varierar naturligtvis. En faktor som kan spela in är branschen. Rekrytering inom industri kan till exempel vara dyrare än att hitta kandidater för en enklare tjänst i till exempel en matbutik eller i en restaurang.

Många räknar med att det kostar ungefär 2,5 – 3 gånger kandidatens månadslön. Det här kan tyckas låta ganska dyrt. Samtidigt bör man komma ihåg att det kan kosta betydligt mer att inte anställa någon ny, eller att anställa fel.

Om du anlitar ett företag för att hitta nya kandidater kan du begära prisuppgifter från flera aktörer. På så vis kan du säkerställa att du faktiskt betalar ett marknadsmässigt pris. Samtidigt är avgifterna långt ifrån det enda som bör avgöra vilken firma man ska anlita för dessa tjänster.

Vad innebär att man gör det internt?

Att man hittar kandidater internt betyder just det – att kandidaten redan är anställd av företaget, men kanske på en annan avdelning, eller i annan roll. Många gånger är processen smidigare (och billigare) än när externa kandidater ska in på företaget.

Vad menar arbetsgivarna när de säger att det sker löpande?

Det innebär kort och gott att ansökningarna utvärderas på regelbunden basis. Ofta betyder det även att det inte finns något sista datum för anställningen ska ske. Istället så kan arbetsgivaren ta in någon och anställa denne, samtidigt som rekryteringsprocessen fortsatt pågår.