Något för de flesta

Bloggen om vardag och nöje

Kategori: hälsa

Effektiv fettförbränning

Effektiv fettförbränning

Träningsintresset är stort inte bara i Sverige utan runt om i världen. I och med detta har bantningspiller blivit efterfrågade. Det finns i nuläget en hel del olika sorters bantningspiller för den som känner ett behov av att minska i vikt. Några av dessa handlar om att minska kroppens tendens att lagra in fett och andra ökar mättnadskänslor. Oavsett vilken sorts bantningspiller man använder sig av, är det viktigt att kombinera dessa med bra kost och träning för ett starkt resultat.

Fettfri muskelmassa är en ambition för många och att tala om viktminskning är i viss mån missvisande. Det är sällan endast en fråga om vikt utan om mängden fett som finns lagrat i kroppen. Att träna för att öka muskelvolym och minska fettet är en fråga om rekompositionering eller att omfördela vikt i kroppen. För den som bygger muskler är viktökning ofta en viktig aspekt. Dock inte i form av fettinlagring i muskelvävnaden. Är det en fråga om bantning och att man helt enkelt vill minska i kroppsvolym, finns det en rad sätt att använda sig av. Det handlar i regel om att man skall kontrollera kaloriintaget, men också om att man skall ge kroppen de bästa förutsättningar man kan för att bränna fett.

Kost och motion

Det är inte för inte som allt fler intresserar sig för möjligheten att kunna gå ner i vikt med hjälp av mediciner. Det skulle innebära att man utan större ansträngning skulle kunna tappa de kilon man inte önskar bära på. De tidigare sorters bantningspiller som erbjudits har förbjudits i och med att de innehållit substanser som inte ansetts bra. De som i dagsläget finns att köpa har en annan typ av funktion. Dessa hjälper till i kampen för en vältränad och smal kropp. Samtidigt gör de inte allt jobb. De är istället ett komplement som ytterligare förbättrar effekten av sådant man gör i köket och under träning.

Här finns en del information som kan vara till nytta för den som överväger bantningspiller i sin viktminskningsambition. I kombination med rätt träning och näringsintag kan de bidra till skillnad som finns kvar under en längre tid förutsatt att man ändrat rutiner.

Forskningen ökar om olja

Cannabidiol (CBD) extraheras från olika varianter av cannabis, en växt som i folkmun ofta kallas för hampa. CBD är en av de 85 kemiska ämnen i plantan som går under namnet cannabinoider. Vanligtvis utgörs upp till 40 procent av extraktet av CBD, men här kan det uppstå missförstånd. Även om CBD är det näst mest förekommande ämnet i cannabisplantan, är det vanligaste ämnet THC. Det sistnämnda ämnet är en olaglig och berusande substans. Det är också THC som är orsaken till att personer som röker marijuana blir “höga”.

Trots att CBD är ett ämne som är helt åtskilt och isolerat från THC, samt det faktum att CBD inte kan göra dig “hög”, finns det fortfarande många som misstar CBD för THC. Även om denna rädsla för CBD är ogrundad kan man till viss del förstå den, inte minst eftersom den terminologi som omgärdar CBD kan vara ganska förvirrande.

Hur som haver så är det omöjligt att bli “hög” genom att röka eller på annat sätt uppta hampa med hög CBD-nivå (och bara har spår av THC). Det är också omöjligt att bli hög genom att använda sig av CBD-olja som i princip inte innehåller THC överhuvudtaget.

Är CBD-olja en laglig produkt?

Lagen är idag ganska otydligt när det gäller såväl CBD-olja som cannabinoider i stort. Tullverket, Polismyndigheten och domstolar menar att industrihampa och produkter som tillverkas av den inte är att betrakta som narkotikaklassade. Läkemedelsverket menar dock att alla produkter som ens innehåller väldigt små mängder av THC eller andra narkotiska ämnen bör klassas som narkotika. Det skulle innebära att även CBD-olja är klassad som narkotika eftersom den kan innehålla väldigt små mängder av THC. En utredning i denna fråga pågår i detta nu och resultatet väntas presenteras i januari 2017.

Försäljning och användning av CBD-produkter är dock helt lagligt i praktiken, under förutsättning att produkterna är tillverkade av industrihampa som är EU-godkänd. Om industrihampan har odlats med tillstånd kan den inte klassas som narkotika när den omvandlas till exempelvis CBD-olja. Med bakgrund av detta borde alla produkter som innehåller CBD betraktas som lagliga. Om du exempelvis ska använda CBD-olja i sportsammanhang kan det dock vara en god idé att konsultera någon ansvarig innan du börjar använda den.